Samen Zelfstandig

Samen Zelfstandig

In 2014 heb ik gewerkt, met 6 andere fotografen aan de fotoserie ‘Kijk op PBG’. Ik heb een wooninitiatief met 16 bewoners gevolgd. Mijn verhaal gaat over hoe zij in staat zijn, door het persoonsgebonden budget, samen te kunnen leven in...
Last Second

Last Second

De expositie, Last Second, maakte deel uit van een groepsexpositie getiteld Memento Mori (wees je ervan bewust dat je sterfelijk bent). Met Last Second wil ik laten zien het laatste moment eruit kan zien, om je bewust te maken om te geniten van elk moment dat je...
Puzzled

Puzzled

In 2013 heb ik een documentaire gemaakt en die getoond in een expositie. Het gaat over de de verwarring die mensen hebben bij het bedienen van zoiets simpels als een parkeerautomaat. Een paar knoppen, een helder doel… het kan niet moeilijk zijn, maar het blijkt...